APIE žurnalą

Žurnalo tematika. Recenzuojamas tarpdisciplininis mokslo žurnalas Lietuvos kultūros tyrimai siekia kurti naują, aktualią kultūros tyrimus jungiančią erdvę, kurioje skleidžiamos naujausias idėjas, skatinamos kūrybinės naujovės, tariamasi ir diskutuojama kultūros politikos klausimais, brėžiamos Lietuvos kultūros perspektyvos, sprendžiamos svarbios Lietuvos kultūros teorijos, metodologijos ir istorijos problemos, taip pat spausdinami ir aukštųjų Lietuvos mokyklų dėstytojų ir doktorantų darbai, pristatomi mums svarbūs kitų šalių kultūros tyrinėjimai, formuojant mūsų patirčių ir galimybių akiratį. Kultūros žurnale pristatomi naujausi Lietuvos kultūros tyrimai, kultūros ir kūrybos procesai, kultūrinių ir kūrybinių industrijų realijos, plėtojami kultūros politikos klausimai, brėžiamos Lietuvos kultūros raidos perspektyvos. Taip pat puoselėjamas diskusijų žanras, aptariami svarbiausi kultūriniai įvykiai, plečiamas kritinių ir analitinių recenzijų laukas, apžvelgiamos tarptautinės kultūros aktualijos.

Kalbos. Publikuojami straipsniai parašyti lietuvių ir anglų kalbomis.

Atviroji prieiga. Žurnalas „Lietuvos kultūros tyrimai“ yra grynosios atvirosios prieigos žurnalas.

Mokesčiai. Žurnalo autoriams netaikomi jokie straipsnių pateikimo ar publikavimo mokesčiai.

ISSN 2029-8560 | eISSN

Leidžia Lietuvos kultūros tyrimų institutas nuo 2011 m.